Rendelés

A MARHA-VARÁZS szarvasmarha trágya briklett online felületen leadott rendeléseit futárszolgálattal küljük ki, ahol utánvéttel lehet kifizetni. Különleges igény esetén hívja a +3630 216-4308 telefonszámot.

A futárszolgálat és az utánvét díj, minden esetben a vevőt terheli.

mv logo

A MARHA VARÁZS hatásmechanizmusai közé tartozik, hogy jelentősen növeli a mikrobiológiai organizmusok életképességét a talajban. Ennek köszönhetően növekszik a szervesanyagok tartalma, ami helyreállítja és növeli a talaj tápanyagfelvételét.

P102 Gyermektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. P270 A termék használata közben tilos enni, inni

vagy dohányozni. P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező. P302+352 HA BŐRBE KERÜL lemosása bő vízzel. P305+351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott

esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P362+P364 A szennyezett ruhát le kell venni és újból használat

előtt ki kell mosni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: A kiürült és kitisztított csomagolóeszköz települési hulladékként kezelhető.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagolóburkolatát folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni. Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos!

Természetvédelmi területeken, nemzeti

parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag

az illetékes természetvédelmi kezelő előzetes hozzájárulásával juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

Nem tűzveszélyes: „E” tűzveszélyességi sorolás Tárolási körülmények: Eredeti zárt

csomagolásban, fedett, fagymentes, hűvös,

száraz helyen tárolandó.

Eltarthatóság ideje: 5 év